Trwa ładowanie

Polski English

Klauzula informacyjna RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WIKING Sp.J.Kur Jerzy,Kur Grażyna,Skrzeczyński Jerzy z siedzibą w Słupnie Al.Jana Pawła II 10, 05-250 Radzymin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie nr KRS 0000006360, NIP 5271016174, REGON 010901729 , tel. 22 763 19 86, e-mail hrwiking@hrwiking.pl, zwana dalej „Administratorem”.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@hrwiking.pl ,telefonicznie nr tel 227631986 lub listownie na adres 05-250 Radzymin Al.Jana Pawła II 10

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wystawiania faktur,dokumentów księgowych i do współpracy z firmami kurierskimi.

  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie: Administrator, który może udostępnić dane firmą kurierskim i obsłudze księgowej naszej firmy.

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty zaprzestania współpracy.

  6. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzani. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek poprzez wysłanie do nas maila na adres iod@hrwiking.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych , gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

Powrót
Licencję na ten produkt posiada: Wiking Sp. jawna

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności